През 2012 г. се забавя темпът на " осветляване" на икономиката. Това заяви проф. Стефан Петранов, който представи проучването "Икономика на светло", проведено от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

По думите на проф. Петранов това се дължи на продължаващата икономическа криза, както и на неясната политическа ситуация през изминалата година, предвид предстоящите тогава избори.

Според данните в изследването икономиката през 2012-а е станала "по-светла" с 0.61% спрямо 2011 г., след като през 2012 г. спрямо 2011 г. делът на бизнеса, „тръгнал в правия път", е нараснал с 3.02 процентни пункта до 67.32 на сто.

По думите на Петранов малкият и средният бизнес е бил по-силно изложен на кризата от големите предприятия и това е накарал този вид предприемачи да започнат да прилагат „сиви практики". Сред тези сивите практики са работа без трудов договор, осигуряване на по-ниска сума от реално получаваната, неиздаване на касови бележки.

На въпрос, по-добра ли е сивата икономика от никаквата, Петранов заяви, че ако сивата икономика е в малки размери и се проявява временно, като реакция на някакви кризисни явления, то тя не би трябвало да представлява сериозен проблем. В България обаче сивата икономика е най-висока в Европейския съюз и борбата с нея е пряко свързана със самото икономическо развитие на страната.

Доц. Емилия Ченгелова, която е сред основните съставители на доклада, заяви, че ако икономиката в България произвежда 41 млрд. евро и ако сивата икономика е около 32%, то това означава, че за около 13 млрд. евро не се плащат данъци, осигуровки др. държавни такси и налози.

На събитието присъства и зам.- министърът на финансите Людмила Петкова, която отбеляза, че една от основните причини за наличието на сивата икономика е административната тежест върху бизнес.

Тя заяви, че в момента в МФ има работна група, която до 10 дни ще излезе с конкретни стъпки и законодателни промени(ако се налагат такива) за намаляване на бюрократичното бреме върху бизнеса, които ще бъдат представени публично. В тази група има представители на НАП и Митниците, синдикати общини и държавни ведомства.

Едно от нещата, които вече се направи е да не се иска информация от задължените лица, която вече я има в НАП и Митниците. Работи се също така по облекчаване при работа с единната сметка за плащане на данъци и осигурително вноски. С SMS ще се известяват лицата за възникнали задължения и промяна в салтото на самата сметка, посочи още Петкова.