600 000 данъчни декларации са подадени от физическите лица през 2018 г. 34% от тях са подадени по електронен път. Данните представи говорителят на НАП Росен Бъчваров на пресконференция, посветена на началото на данъчната кампания през 2019 г.

По думите му има трайна тенденцията за намаляване на установените нарушенията за неподадена данъчната декларация от физическите лица. Една от целите на НАП е през 2020 г. данъчната декларация за физическите лица да бъде предварително попълнена.

По време на настоящата данъчна кампания от НАП призовават всички данъчни декарации да бъдат подавани по електронен път.

От НАП вече предлагат над 100 електронни услиги, които са напълни безплатни. Формулярите на декларациите могат да се набавят от всички офиси на агенцията, както и от сайта на НАП.

Боряна Георгиева, директор на Дирекция "Обслужване" обясни, че от самото начало на новата данъчна кампания вече имало подадени над 90 декларации.

"От пускането на услугата до настоящия момент общо подадени декларации са 500", отчете Георгиева.

Данъците върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) през 2018 г. остават непроменени. Подаването на декларациите може да бъде извършено в офисите на НАП, по пощата и по електронен път.

От НАП съветвет клиентите си да подават декларациите си по електронен път, защото могат да бъдат допуснат най-малко грешки.

Ако декларациите бъдат подадени по електронен път, може да бъде използвана 5% отстъпка. За да се използва отстъпката трябва да се подаде декларацията по електронен път в срок до 31 януари, да бъдат платени задълженията и целият дължим данък да бъде заплатен в срок до 31 януари.

Декларациите за юридическите лица също остават без промяна.

По отношение на осигуровките през настоящата година има промяна и хората, които са трайно безработни, ще трябва да внасят месечна здравна осигуровка в размер на 22 лв.

От НАП съветват клиентите си да използват ПИК за подаване на декларации. Всички, които нямат ПИК, могат да ги получат от всеки един от офисите на НАП напълно безплатно.

През настоящата година се запазва възможността за използване на облекчение за по-лесни условия за подаване на документи.

"Към момента на подаване на декларации за облекчения не следва да има задължения", предупреди Георгиева.

Относно облекченията за млади семейства, декларациите могат да се подават само от единия съпруг. Облекченията за деца са в размер на 200 лева за едно дете, 400 лева за две деца и 600 лева за три деца. За деца с увреждания облекченията са до 2000 лв.

"Ако на единия родител не му достига доход да използва цялото облекчението, може да използва дохода на другия родител", поясни тя.