От Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) дават 1,5 млн. лв. за застраховане на земеделска продукция.

Бюджетът за 2017 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е 1,5 млн. лева, стана ясно на заседание на Управителния съвет на ДФЗ.

Целта на схемата е да се насърчат земеделски стопани, малки и средни предприятия от сектор "Растениевъдство", които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65 % от стойността на застрахователната премия, съобщават от ДФЗ.

Желаещите да участват в схемата могат да подадат заявленията си от 20 март като заявления ще се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2017 година. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) на областните дирекции на ДФЗ до 29 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на средствата е до 15 декември 2017 година.