500 000 европейци са заети в добивната промишленост, а у нас заетите в този сектор са 28 000. Това показва анализ на Любен Томев, директор на ИССИ на КНСБ. България е сред шестте страни, в които добивната промишленост е с най-голямо значение за икономиката и заетостта.

Трудът произвежда добавена стойност, която отива в полза на капитала, изтъкна той.

31,7% е рентабилността в добивната промишленост у нас. Средната работна заплата в сектора е 697 евро. 3889 евро е заплата в този бранш в Испания за сравнение. Средната заплата в добива на въглища у нас е 828 евро, при добива на нефт и газ - 475 евро, при метални руди - 815 евро, 460 евро е средната заплата при добива на неметални руди и суровини.

Какво е положението в преработващата промишленост - най-голяма е заетостта в хранителната промишленост.

26% от добавената стойност се реализира в преработващата промишленост, информира Любен Томев. По оценката му висока е стойността на рентабилността в сектора.

Средната работна заплата е 395 евро у нас, като в Испания тя възлиза на 2211 евро. 3681 евро е средното възнаграждение в сектора в Ирландия. 289 евро е средната заплата у нас в производството на облекло, 543 евро за производството на химически продукти, 536 евро в производства на лекарства, 627 евро за основни метали, за машини и оборудване - 501 евро.

Налице е социален дъмпинг, алармира Любен Томев. Според него има нужда от нова заетост с висока добавена стойност.
Разликата между заплащането на труда в България и повечето от новите членки в номинално изражение е между 50-80%, а спрямо старите страни членки е от 3 до 10 пъти.

Синдикатът настоява за по-голяма справедливост в разпределението на добавената стойност между труда и капитала. Липсва и квалифицирана работна ръка за редица сектори, алармират още от КНСБ.