До 26 април Националната електрическа компания (НЕК) трябва да се разплати с двете американски централи в енергийния комплекс "Марица изток" след осигуряването на нужния за НЕК заем в обявената от Българския енергиен холдинг (БЕХ) конкурсна процедура.

Това са очакванията на енергийния министър Теменужа Петкова.

Тя обясни, цитирана от БТА, че в момента БЕХ е на финала на преговорите с консорциума, определен за изпълнител на поръчката за търсене на финансиране.

След разплащането на задълженията на НЕК към двете американски централи, те от своя страна ще покрият задълженията си към българските мини, което ще им даде възможност за извършват необходимите инвестиции.

С разплащането с двете американски ТЕЦ ще влязат в сила и подписани между НЕК и тях споразумения, съгласно които националната компания ще им плаща значително по-ниска цена за разполагаемост.