Национална федерация на енергетиците към КНСБ настоява за осигуряване в сектора на безопасни, здравословни и ефективни условия за работа в условията на продължаваща пандемия.

Синдикатът организира форум на тема "Социален диалог и колективно трудово договаряне в сектор Енергетика, на който присъства енергийният министър Теменужка Петкова.

Синдикатите настояват пред държавната власт да се формират проектни предложения в контекста на европейските програми за икономическо възстановяване, да се подобрят финансовата устойчивост на конкретни дружества в кратко срокове. Освен това енергетиците настояват да се подпомогнат дейности и производства, които са застрашени от затваряне поради повишени екологични изисквания.

КНСБ иска още прилагане на дългосрочни мерки в сектор "Енергетика", както и отстояване на националните интереси за Зелената сделка. Също така, според енергетиците, трябва да се осигурят привлекателни условия на труд, както и дългосрочни перспективи за професионално развитие. КНСБ иска още от държавните институции нормативни решения, чрез които да се предвидят необходимите средства от държавния бюджет за създаване на специален режим на обезщетения в случаите, когато са неприложими квалификация, допълнително обучение и преквалификация, както и създаване на условия за ранно пенсиониране без санкции като удръжки от пенсия.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че е важно състояние на сектора, както в оперативен, така и в икономически план. Синдикатът има стратегия за развитие на енергетиката до 2030 с Хоризонт до 2050. Има нужди да се доразвие в определени посоки, според Димитров. Не е ясно как секторът ще се стабилизира финансов. Финансовата помощ за ТЕЦ Марица Изток 2 не решава проблемите.

Държавата в лицето на изпълнителната власт трябва да намери решение за тези 4 милиарда лева задължения в енергетиката, настоя президентът на КНСБ. Тези дългове в сектора са натрупани в годините назад. Този дебат трябва да се води преди изборите. Проблемът вече е толкова брадясал, че не може да не се сложи на масата, увери Димитров.

Синдикатите искат разговор за това кои базови мощности какви плюсове и минуси имат. Трябва да се види националната сигурност, енергийната сигурност, отчете синдикалист номер едно.

Президентът на КНСБ акцентира и върху заплатите в сектора. За 2010-2018 заплатата нараснала с 36,6%. Това, по мнението му, развенчава митът, че енергетиката е сред най-заплатените сектори. Иначе средната брутна заплата в страната за периода е скочила с около 80%. За него трябва да се намери ресурсът, за да се покрият всички очаквания в енергетиката. Вдигането на заплатите в сектора няма да увеличи цената на тока. Разходите за персонал са 5-6% в енергетиката.

Енергийният министър Теменужка Петкова посочи важността на сектора. Това е един от най-важните структуроопределящи сектори на икономиката, обясни тя. Секторът дава добавена стойност за обществото и е пряко свързан с националната сигурност. Без енергийна сигурност няма национална сигурност, категорична е Петкова. Най-важни са хората в сектора, по думите й, защото те превръщат ресурсите в енергетиката в блага за хората.

Затова държавата се стреми да осигури адекватно заплащане на заетите. Освен заплащането и безопасността на труда в сектора е важна. През 2014 секторът е бил в колапс и тя благодари на всички, участвали в стабилизиране на енергетиката. Дефицитът се натрупал по нормативни причини. Над 800 милиона лева е бил дефицитът в НЕК през 2014. НЕК вече е стабилна, по думите на министъра на енергетиката.

В трудно положение ведомството е намирало пътя заедно със синдикатите. Сега голямото предизвикателство пред енергетиката остава Зелената сделка. Всички сме в една лодка и трябва да се стремим да стигнем до брега, подчерта Теменужка Петкова. В Зелената сделка тя вижда и много възможности за трансформация на енергетиката и икономиката.

По мнението й преходът към ниско въглеродна енергетиката трябва да бъде плавен. В енергийната стратегия на страната е заложена гаранция за енергийната сигурност на България, либерализация на сектора, енергийна ефективност, декарбонизацията и междусистемната свързаност.