От "Фонд мениджър на финансови инструменти в България", популярен като Фонд на фондовете, предлагат пласиране на нов гаранционен продукт на стойност 170 млн. лв. за ликвидните нужди на малки и средни предприятия. Те предлагат и теглене на бизлихвени кредити на фирмите, готови да запазят работниците си от нивата преди кризата.

На брифинг в Министерския съвет Светослава Георгиева, изпълнителен директор на Фонда на фондовете, посочи, че комбинацията между публичен и частен ресурс е ключовата роля на финансовите инструменти. Смисълът на този тип инструменти е да запълни дупки на пазара, които частните инвеститори не могат. Нашите усилия са да облекчим, да направим най-лесно и най-бързо достъпен ресурсът на пазара, с който разполагаме, изтъкна тя.

В новия гаранционен продукт от Фонда ще предоставят на банките гаранция на стойност 170 млн. лв., като очакват те да обезпечат в следващата една година портфейл от до 850 млн. лв. кредити. Това трябва да са предимно оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години.

Целта на мярката е временна подкрепа на предприятията, които в периода на кризата са в икономическа несигурност. Другата цел на мярката е допълнително да се облекчи административната тежест за кандидатстващите фирми. Обмисля се и възможността кредитите, предоставени към малки и средни предприятия, да бъдат предоставяни безлихвено.

Предвиждат се и други облекчения, като удължени гратисни периоди по главниците, гратисен период по лихвите и бърз и лесен достъп до банките партньори.

От Фонда имат създадена схема за подкрепа на най-малките стартиращи предприятия с кратка или почти никаква бизнес история. Целта на мярката е да поддържа заетостта в малкия частен бизнес и дейността на самонаетите хора. По тази програма кандидатстващите фирми могат да получат до 50 000 лева.

150 млн. лв. се предвиждат за иновативните предприятия.

Фонд на фондовете ще продължи да подкрепя общини и проекти, които финансират градската среда в размер на 350 млн. лв. Обмисля се и допълнителна подкрепа, чрез която да предоставят оборотно финансиране.

Мартин Дановски коментира, че последствията от здравната криза са слабо предвидими, но определено се очаква да са с висока степен на поражения и сериозни икономически и социални последици. Повечето държави в ЕС много ясно и категорично отговориха на предизвикателството. България навременно въведе първата категория мерки за запазване здравето и живота ни. Това се оценява на високо ниво като правилно решение, отчете Дановски.

От Фонда на фондовете смятат, че могат да допринесат за подкрепата на обществото, като структурират и инвестират чрез публичните финансови инструменти, които са подкрепени със средства от ЕС. Фондът управлява над милиард и 200 000 млн. лв. публичен ресурс, малко над тази сума допълнително са привлечени частни средства и над 60% от ресурса е пуснат на пазара под различни форми.

Александър Георгиев, зам.-председател на Фонда на фондовете, посочи, че основният инструмент, който те предлагат, е портфейлната гаранция. Това е най-подходящият отговор на ситуацията, така че да облекчим финансовия товар на всички компании, каза той. От Фонда считат, че това е най-удачният продукт, който да се използва като антикризисна мярка.