Обсъжданата в Еврокомисията нова евродиректива за прозрачността на заплащането може да има непоносима за бизнеса финансова и административна тежест. Това твърдят от ХОТРЕК - Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета, на която Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) e единствен пълноправен член за България, съобщиха от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Преди заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 6-ти декември от браншовата асоциация искат да бъдат прецизирани изискванията за еднакви възнаграждения при еднаква работа. Изискванията са в проекта на европейската директива относно "Засилване на прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност между мъжете и жените, чрез прозрачност на заплащането и механизми за правоприлагане" трябва.

В малките и средни предприятия и особено в микрокопаниите е изключително трудно да се сравни "равен труд", когато служителите изпълняват различни задачи. Според ХОТРЕК когато сравнението не може да бъде направено обективно, не трябва да се прилага задължително.

"Еднаква стойност" не е възможно да се измери, между хората, които изпълняват различни задачи в различни сектори. Необходимо е изключение, обясняват от ХОТРЕК. Според асоциацията е задължително държавите-членки да предвидят обучения, подробни насоки, инструменти и методологии в подкрепа на работодателите и социалните партньори, за имплементиране на директивата. Те искат да се запази сегашното законодателство.

В малките дружества зачитането на правото на информация, както е предложено от Европейската Комисия, и задължението за спазване на Общия регламент относно защитата на данните би могло да бъде в противоречие. В малките компании поверителността може да бъде застрашена, обясняват още от асоциацията.

Според представителите на бизнеса малките фирми с до 250 служители трябва да бъдат освободени от задължението за съвместна оценка на заплащането.

ХОТРЕК представлява 2 милиона компании в Европа, от които 90% са микропредприятия. А членуващите в организацията компании на Стария континент осигуряват работа на 12 милиона служители, уверяват от БХРА.