Едноличният собственик на капитала на Националния дворец на културата (НДК) - Конгресен център София ЕАД промени състава на Съвета на директорите.

Освободени като членове на Съвета на директорите на НДК са Марио Анастасов и Светлодара Енчева. Тяхното място се заема от Борислав Велков и Лазарина Стоичкова.

Досегашният изпълнителен директор Мирослав Боршош запазва мястото си в Съвета на директорите.