На въпрос на народните представители Джевдет Ибрям Чакъров и Петър Атанасов Курумбашев относно назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми министърът на околната среда и водите Нона Караджова отговори, че подготовката за сформиране на новата комисия е започнала през 2010 година.

По закон в работата на комисията трябва да участват представители на неправителствени организации. Министерството им е предоставило възможност за излъчване на общи кандидатури. Тя посочи, че няма утвърден избор на процедура.

Предложеният представител не е включен в комисията, след което преди 2-3 месеца е разработена процедура за участие на неправителствените организации. Срокът за предложенията е изтекъл преди месец, но НПО-тата са поискали да го удължат и удълженият срок изтича утре. Утре или вдругиден тя трябва да изложат своето окончателно становище.

Нона Караджова посочи, че като представител в Съвета на министрите на околната среда в системата на ЕС е защитила забраната на генномодифицирани организми (ГМО). „Нашата позиция е ясна - България е за приемане на наредбата", изтъкна министър Караджова.

Тя посочи, че в няколко съвета на ЕС има спорове. В момента в Европейската комисия се разглежда проект за регламент за ГМО. Караджова допълни, че това може да се реши догодина-по догодина, но това не значи, че България е в несъответствие. Важното е, че вече има закон, който може да следи за ГМО, защото едно е писаният закон, но друго е реалната практика.

Един от авторите на питането Петър Курумбашев посочи след отговора, че много се е забавило създаването на тази комисия, което е навело на мисълта, че министерството е планирало да направи лек аранжимент и да не изпълни наредбата за ГМО, а да се вслуша в гласовете на защитниците на ГМО.