БСП ще гласува "въздържал се" в годишния доклад за дейността на КЕВР. Това стана ясно от думите на червения депутат Таско Ерменков.

Левите искат подобряване в работата на регулатора дори ако се налагат и законодателни промени.

Червеният депутат недоумява защо намаляват приходите от глоби, наложени от КЕВР.

Консервативни ценови решения вземала КЕВР през изминалите пет години, според думите на председателя на регулатора Иван Иванов.

Комисията събирала цялата й нужна информация с оглед на защита на обществения интерес. Не всички сигнали, които са постъпвали в КЕВР имат основание, но комисията ги разглеждала внимателно. 

В решенията си комисията била отговорна, стана ясно още от думите му. Решенията на регулатора трябвало да са балансирани.