"Кремиковци" е изплатил 12 млн. лв., или 60% от дълга си към БДЖ, съобщи зам. министърът на транспорта Георги Петърнейчев.

Комбинатът призна 17 млн. лв. безспорни дългове към превозвача.

Изплащането на останалите 40%, или общо 5 400 000 лева според подписаното с превозвача споразумение трябва да стане до 26 февруари.

Дотогава металургичният комбинат ще бъде обслужван "на критичния минимум", ден за ден, за да не спират пещите, коментира Петърнейчев.
По думите му докато "Кремиковци" не изплати 100% дълга си, нормалното обслужване няма да бъде възстановено.

Има и 2 милиона лева дългове, които "Кремиковци" все още не са признали, съобщиха от БДЖ. В ход е съдебна процедура по признаването на още пет милиона лева.

На 15 февруари след като стана ясно, че 65% от дълготрайните стари задължения на „Кремиковци" са уредени, "Български държавни железници" ЕАД възстановиха превозите за "Кремиковци".  

Междувременно новият главен изпълнителен директор на "Кремиковци" Джаганадам изпрати писмо до изпълнителния директор на БДЖ Олег Попов.

В писмото се посочва, че в момента в Кремиковци има натоварени вагони със 7500 тона стоманени продукти и 1500 тона чугун.

Преговаряме с наши клиенти за получаване на авансово плащане и същото ще може да бъде извършено в понеделник, след като материалът пристигне в Бургас, пише Г. Джаганадам.

В писмото се отправя молба до Попов БДЖ да осъществи това предвижване към пристанище Бургас - "което ще е от голяма полза за Кремиковци".

Както вече съм поел ангажимент, аз ще платя 4,5 млн.лева от извършената продажба.
Всички акредитиви за материала са вече изготвени в полза на Кремиковци АД, подчертава главният изпълнителен директор на комбината.