През октомври 2019 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 0.1% над равнището от предходния месец. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

НСИ отчита нарастване от 3.1% на строителната продукция през октомври 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г.

През октомври тази година индексът на произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.2%, а сградното строителство запазва равнището си от предходния месец.

На годишна база нарастването на строителната продукция през октомври 2019 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е със 7.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3%.