Най-високата минимална заплата в Европейския съюз (без отчисленията) е в Люксембург (1642 евро) показват данните, публикувани от европейската статистическа служба Евростат.

В първата тройка влизат още Ирландия (1642 евро) и Белгия (1387 евро). На обратния полюс с най-ниска минимална заплата в ЕС са България (123 евро) и Румъния (153 евро).

Минимални заплати са установени в 20 от 27 страни-членки на ЕС. Изключение правят Дания, Швеция, Финландия, Германия, Италия, Австрия и Кипър.