Вече над 200 млн. лв. от антикризисния пакет на Министерството на икономиката е раздаден на бизнеса и хората.

Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

По думите му близо 85 млн. лв. са изплатени по ОПИК на микро - и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Covid-19.

"Разчитаме, че антикризисните мерки и тяхното ускоряване до края на годината ще дадат шанс на българската икономика да възстанови загубеното през 2020 г., коментира министър Борисов.

Дянков съветва в Бюджет 2021 да се заложи на по-силна социална политика

Дянков съветва в Бюджет 2021 да се заложи на по-силна социална политика

По думите му разходите за военна техника могат да се отложат за 2022 г.

От края на месец август всички подадени проектни предложения по процедурата вече са в оценка. Предприети са всички необходими мерки за ускоряване и приключване на процедурата в настоящия месец.

По процедурата за "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" (BG16RFOP002-2.077) се сформира оценителна комисия, след което ще стартира и процеса по оценка на подадените 1 932 броя проектни предложения, на обща стойност 263 688 340,21 лв.

Чрез "Българска банка за развитие" АД по антикризисните мерки в икономиката са инвестирани близо 100 млн. лв. както следва:

  • 71,5 млн. лв., гарантирани кредити за 17 093 физически лица.
  • 26,35 млн. лв. , гарантирани кредити за 174 компании.
  • Договорените лимити към търговски банки са на стойност 649 млн. лв.

Предстои ускоряване на усвояването на средствата от бизнеса, като се водят разговори с банките партньори.

Чрез Фонда на Фондовете със средства от ОПИК са инвестирани в икономиката над 20 млн. лв. Предстои ускоряване на процедурите, като се водят разговори с партньорите.

Бюджетът бил стабилен

Бюджетът бил стабилен

Такова мнение изразиха икономистите Иван Нейков и Стоян Панчев