1120 е броят на издадените разрешения за работа на чужденци в България стана ясно на кръгла маса по проект "Ще живеем заедно-трябва да се познаваме",съобщи БНР.

Документите са за периода от 1.01 - 31.01 2009г.

Проектът е подкрепен от ЕС чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.

Най-много са издадените разрешения за работа на турски граждани - 688.
Следвaт ги тези от Виетнам - 80, Русия -64, САЩ- 40, Украйна-38, Сърбия-36, Индия -33.

На срещата стана още ясно, че предстои въвеждането на "Синя карта" за високо квалифицирани чужденци, съгласно новоприетия регламент на ЕС от тази година.

За Варна например от Агенцията по заетостта до момента за 2009г. са издаден 13 разрешителни за работа, а 170 души са получили постоянно пребиваване на основание, че са член на семейство на законен пребиваващ друг гражданин.