Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил е уведомил европейския комисар за развитие на селските райони Мариан Фишер-Бойл, че са предприети мерки са отстраняване на забележките към работата на разплащателната агенция.  

Във връзка с това той е посочил, че  не е необходимо за бъде налаган 12-месечен изпитателен срок.  

По отношение на забележките на Европейската комисия, че административният капацитет на агенцията е недостатъчен, министър Нихат Кабил отбелязва, че с решение на правителството  са отпуснати 150 допълнителни работни места, на които да бъдат назначени още служители.