Около 100 работници ще започнат работа в нов завод в Ботевград. Инвестицията е за над 63 млн. лева.

МС предостави на община Ботевград 240 000 лева за изграждане на общинската пътна инфраструктура в промишлената зона в града. С тези средства ще бъде подпомогнат инвестиционният проект на "Пайплайф България" ЕООД за изграждане на завод за пластмасови тръби в Ботевград.

Първият етап на проекта възлиза на 38 млн. лева и ще бъде завършен през март 2011 година.

С реализацията на втората фаза инвестицията ще нарасне до над 63 млн. лева.

До момента са вложени 24 млн. лева за дълготрайни материални активи.

Новият завод ще произвежда тръби за всички основни приложения на канализация, воден транспорт, газ и др. Тръбите и свързаните с тях системи ще бъдат произвеждани от PVC, PE и PP  по най-съвременни технологии.