„Кепитал Тобако“ ЕООД получи разрешение за промишлена обработка на тютюн с решение на Министерския съвет от днес.

Установено е, че фирмата разполага с необходимите за това производствени мощности и отговаря изцяло на условията. Цехът е обезпечен с необходимата инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване от собствен водоизточник, връзка с републиканската пътна мрежа, техническа работилница, лаборатория, парово стопанство и административна сграда.

Налични са технологичните съоръжения и машини за извършване на промишлена обработка на тютюн по технологичните стъпала, както и складовите помещения за съхранение на суров тютюн и готова продукция.

За да бъде издадено разрешение, кандидатите трябва да разполагат с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди.
Те трябва да отговарят на съответните типове и произходи от Закона за тютюна и тютюневите изделия.