От 66-то място през 2016 г. отиваме чак на 85-то за 2017 г. според "Индекса на право на собственост". За това предупреждават от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Негативните данни са подготвени на базата на докладите през 2017 година.

България пада и по отношение на "Индекса на глобализация", определян от икономическия институт KOF. Спадът е с 8 позиции от 30-то място през 2016 г. Днес се намираме на 38-мо място.

Страната ни все още има слаб успех в иновациите, отчитат работодателите. Това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-мо място, според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 година спрямо 39-то в предходното издание на класацията.

Подобрение има обаче по "Индекса на икономическата свобода" - с 13 места по-нагоре. Индексът се определя от фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл".
От 60-то място през 2016-та г., страната ни отива на 47-мо място през 2017 година. В другата класация - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света" спадаме с три места на 48-мо място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 година.

За "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред. На 49-то място, спрямо 50-то в предходното издание. На 25-то място сме в света по макроикономическа стабилности. По този подкритерий България продължава да получава високи оценки.

В другата известна класация, която отчита конкурентоспособността на "Международния институт за управленско развитие" - Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-то място през 2016 г. на 49-то място през 2017 г., отчитат от БТПП.

Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт Легатум. Там от 57-мо място през 2016 година, днес сме на 51-во, отчитат от БТПП.