България като равноправен член на Европейската Общност, трябва да гарантира безпрепятственото движение и предлагане на пазара на класифицирани, подходящо опаковани и маркирани продукти, което може да стане само чрез компетентни специалисти и ясни процедури.

Това каза министърът на земеделието и горите Нихат Кабил по време на церемонията по връчването на свидетелства за окачаствители на яйца и птиче месо.

За първи път в нашата страна ще бъдат връчени свидетелства за окачествители, посочи министър Кабил. Той отбеляза, че с това се изпълнява първият етап от изискванията за прилагане на маркетинговите стандарти при търговията с яйца и птиче месо.

54 специалисти завършиха успешно курса на обучение за окачествители на птичи месо и месни продукти. От тях 23 са окачествители на яйца, 31 на месни продукти, а 9 специалисти от МЗГ и Областните дирекции „Земеделие и гори" получиха сертификат за контрольори.

Министър Кабил подчерта, че тяхната работа трябва да бъде безкомпромисна при осъществяването на стриктен контрол на всички нива-от предприятието, отглеждащо птиците, до пакетиращите центрове, кланиците, складовете на едро и търговската мрежа.

Обучението на специалистите е реализирано съвместно с МЗГ, Националния център за аграрни науки и Продуктовия борд за яйца, птиче и заешко месо.