"Булгартабак холдинг" АД да бъде изваден от списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на България.

Това предвиждат предлаганите от правителството предложения за промени в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗПСК).

С друго решение Министерският съвет предлага на Народното събрание да отмени приетата през 2003 г. Стратегия за приватизация на дружеството, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

"Булгартабак холдинг" АД бе включено в Приложение №2 през 2003 г., но към настоящият момент икономическите условия са значително променени. Основните точки, заложени в стратегията, са загубили актуалността си, а изискванията за стратегически инвеститори до голяма степен са неприложими.

От друга страна, конкуренцията от чуждестранните производители на тютюневи изделия на българския пазар се засилва и всичко това налага да се вземат бързи, адекватни и гъвкави решения за преструктурирането на сектора.

Припомняме, в края на месец ноември от "Булгартабак" обявиха предстоящо поскъпване на цигарите с 26% от януари месец следващата година.

В списъка, който е за търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, ще бъдат добавени "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Сертификация и изпитване" ЕАД, "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" ЕООД и БИЦ "Екомедбио" ЕАД.