Пристанище Варна обработи 1 065 000 тона товари през месец септември, което е абсолютен рекорд. Предишният рекорд от август тази година беше 1 милиона тона товари преминали през кей за един месец, съобщиха от транспортното министерство.

От началото на годинаtа на пристанище Варна са обработени 6 665 600 тона товари, което е 12% повече спрямо същия период на миналата година, 35% спрямо деветмесечието на 2009 г. и 10% повече спрямо периода януари-септември 2008 г. Чистата печалба за деветмесечието е 3.5 млн. лв.

Нарастване се отчита при всички структуроопределящи товари - зърно, контейнери, калцинирана сода, въглища, торове, цимент, фосфати, скрап и др.

Изключително успешна е кампанията по износ на зърно, като до момента са експортирани 1 513 793 тона (12% ръст). Само през септември обработеното количеството е 370 000 т. повече. Най-честите дестинации за износа на зърно са Испания, Италия, Португалия, Холандия, Белгия и Гърция.

Увеличение се отчита и при контейнерите, макар и с по-бавни темпове - 5 %. За 9-те месеца на годината са обработени общо 91 000 контейнерни единици. Другата положителна тенденция при контейниризираните товари в пристанище Варна е нарастването на количеството на пълните контейнери с 21,3%.

В „Пристанище Варна" ЕАД очакват 2011 година да се окаже една от най-успешните за компанията. Предвижда се годината да бъде приключена с над 8,5 млн. тона обработени товари, от които 130 000 бройки контейнери и чиста печалба за дружеството в размер на 4 млн. лева.