Сивата икономика ощетява фиска с милиарди лева годишно. Това предупреди председателят на АИКБ Васил Велев по време на пресконференция за представяне на композитния индекс "Икономика на светло" за 2016.

Около 40% е нивото на сивата икономика в началото на членството ни в ЕС. За десетте години членство има тенденция към изсветляване на икономиката, изказа задоволство Велев. И през 2016 се отчита изсветляване на икономиката.

Мощно средство за изсветляване на икономиката е ефективността на публичните финанси, по думите на председателя на АИКБ.

Композитният индекс "Икономика на светло" за 2016 отчита увеличение на стойността си с 2,96 пункта. От тях 2,80 пункта се дължат на статистическия компонент на композитния индекс и 0,16 пункта на увеличението на социологическия компонент.

След анализ на двата компонента се прави извод, че повишаването на стойността му отразява не само обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия подиндекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика.

Основните причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс през 2016 са вътрешни като финансова и икономическа стабилност, както и предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и за ограничаване на сивата икономика. Външните фактори са ръст на европейската и световна икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България, както и намаляване на мигрантския натиск по границите на България.

В същото време има фактори, които спъват засилване на положителните тенденции в изменението на индекса като липсата на реформи като правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, енергетика, образование. Категорично, според АИКБ, най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големият проблем на българските предприемачи.

Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, също води до сиви практики сред ниско квалифицираните работници.

10 предложения на АИКБ за по-добър бизнес климат

10 предложения на АИКБ за по-добър бизнес климат

Те ще се създадат по-добри условия за развитие

Все пак позитивно е, че като цяло се вижда тенденция за изсветляване на икономиката. Политическата стабилност се е отразила в положителен план на икономиката ни. Според АИКБ липсата на остра политическа конфронтация елиминира голяма част от вътрешнополитическите стресови фактори за бизнеса и предприемачеството.
Изборите през 2015 и 2016 за кметове, президент и референдум не са довели до миграция на предприемачеството към сивия сектор.

Бизнесът продължава да настоява за определяне на ясен механизъм за определяне на минималната работна заплата.

В страните в ЕС, където няма регламентирана месечна минимална заплата, безработицата е с 40%по-ниска, а средно претеглената работна заплата е

1,66 пъти по-висока. Строителство, туризъм, търговия на дребно остават секторите с най-голям дял на сива икономика. Шампион по сивота остава строителният бранш. Васил Велев е доволен от отстъплението на сивия сектор. Сивата част е била 35,40% през 2010, през 2016 е спаднала до 28,22%. Излизаме от страните с голям дял на сивата икономика и се доближаване до държавите със среден дял, отчете още председателят на АИКБ.