електромерЦената на тока за бита до първите 75 киловатчаса може да се увеличи от 1 юли, съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно регулиране Константин Шушулов.

Цената на тока до този праг не се е променяла от 2001 година.
Графикът за увеличение на цената на тока за бита предвижда средно увеличение на цената с 10% от 1 юли.

Шушулов обясни, че ако се запази по-евтината цена на тока за бита до 75 киловатчаса, потребителите на енергия над това защитно стъпало трябва да поемат цялата тежест от увеличението на тока.