От есента на 2020 година основната брутна месечна заплата на депутатите в Народното събрание вече минава 4400 лева. За сравнение през миналата година по същото време минималното възнаграждение за народните представители беше малко над 3800 лева, а в началото на мандата на сегашния парламент - 3246 лева. Това означава, че в рамките на мандата базовите депутатски възнаграждения са се увеличили с над 35%, пише money.bg.

Според последните данни на Националния статистически институт средното едномесечно възнаграждение в обществения сектор възлиза на брутно 1469 лева. Това означава, че към момента основната брутна месечна заплата на депутатите вече е 4407 лева, като тя се равнява на три едномесечни възнаграждения в обществения сектор, като за база се взема последният месец от предходното тримесечие. Основното месечно възнаграждение на народните представители се преизчислява всяко тримесечие.

Решенията на депутати влияели и върху техните заплати. Голяма част от възнагражденията в обществения сектор се определят на политическо ниво (правителствено решение със санкция на НС), особено в администрацията. Както стана ясно, тя ще получи 30% увеличение зарази ситуацията с COVID-19. Така това повишение ще се отрази на средното възнаграждения в сектора, а оттам и на възнагражденията на народните избранници.

4407 лева е минималната брутна заплата, която могат да получават те, като всички депутати имат право и на 1% годишна добавка към нея за прослужено време. Също така при научна степен "Доктор"се полагат още 10% добавка, а за "Докатор на науките" 15% се начисляват към основната заплата.

Ако членуват в комисия към Народното събрание, а почти всички народни представители са част от поне една такава, сумата е по-висока - 5068 лева. За председателите на групи и комисии възнаграждението е 5950 лева, а за зам.-председателите - 5508 лева, според актуалните данни.

В Народното събрание председателят получава най-високо основно възнаграждение. Така към септември Цвета Караянчева има брутна заплата от 6830 лева, като тя е с 55% по-висока от тази на депутатите. Толкова е и възнаграждението на премиера Бойко Борисов. За заместниците на председателя сумата е 6390 лева.

Основната брутна заплата на министър към разглеждания период достига 5730 лева. Възнаграждението на президента се изчислява като се вземе 2 пъти размера на основната брутна заплата на депутатите или това прави 8814 лева.