Общият индекс на цените на производител през юни 2018 г. нараства с 0.8% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 5.3%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, съобщава НСИ.

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 2.7%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.3%, а намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 0.6%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.1%.

Общият индекс на цените на производител през юни нараства с 6.8% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 10.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 6.0%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 14.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.7%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.5%. Намаление на цените е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 1.0%, както и при производството на химични продукти - с 0.6%.

Снимка 370920

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни се покачва с 0.5% спрямо предходния месец. Ръст на цените е отчетен в добивната промишленост - с 3.5%, в преработващата промишленост - с 0.5%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.

В преработващата промишленост по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството на основни метали - с 3.6%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.9%. Намаление на цените е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.0%, и при производството на химични продукти - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 10.7%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 3.4%.

През юни по-високи цени в преработващата промишленост спрямо юни 2017 г. са отчетени при: производството на основни метали - с 10.9%, производството на мебели - с 4.6%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.0%. Намаление на цените се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на тютюневи изделия - по 0.7%, производството, некласифицирано другаде, и производството на химични продукти - по 0.4%.

Снимка 370922

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2018 г. се покачва с 1.2% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетено повишение на цените с 1.0%. По-съществен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 2.5%, производството на хранителни продукти - с 1.9%, и производството на химични продукти - с 1.0%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.3%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.1%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2018 г. нараства с 8.3% в сравнение със същия месец на 2017 година.

В преработващата промишленост цените се покачват с 8.5%. По-високи цени са отчетени при: производство на основни метали - с 14.8%, производство на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.9%, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 6.2%. По-ниски цени се наблюдават при производство на тютюневи изделия - с 1.9%, и при производството на мебели - с 1.4%.