Министрите от втория кабинет "Борисов" предлагат промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С тях се предвижда „Кинтекс“ ЕАД и „ВМЗ“ ЕАД да бъдат включени в т. нар. „забранителен списък“, съобщиха от Министерския съвет.

Двете компании са търговски дружества с изцяло държавно участие, гласи съобщението. Те са структуроопределящи за военнопромишления комплекс (ВПК) и са важен елемент в националната сигурност, икономиката и присъствието на държавата ни на стратегически пазари.

Приемането на законопроекта ще гарантира запазването на държавното участие в „Кинтекс“ и „ВМЗ“, което ще способства за процеса на стабилизиране и развитие както на компаниите, така и на военно-промишления комплекс (ВПК) като цяло.