Това е един добър знак. Така председателят на комисията по икономика и енергетика Рамадан Аталай откри заседанието й, което се оказа първо, за която и да е от новосформираните днес парламентарни комисии.

На заседанието присъстват министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, както и членовете на ДКЕВР, сред които и нейният председател Анжела Тонева.

Преди да се приеме вътрешния правилник Аталай предложи да се приемат внесените вчера поправки в законите за възобновяемите енергийни източници и този за енергетиката.
Енергийният сектор е слабо представен, като не присъстват различни големи асоциации.

Увеличаването на електроенергията с 40% е изцяло неприемливо, започна представянето на законопроектите Драгомир Стойнев и за това са необходими конкретни мерки, които сме предвидили.

Министърът посочи, че с негова заповед ще бъде намален студеният резерв до 500 мегавата от 1040 мегавата, които са в момента.
Така ще се намалят скъпите разходи за поддържането му, аргументира се Стойнев, който каза, че ако се наложи ще бъдат намалени и други компоненти, които влияят върху цените на електроенергията - нормата на възвращаемост, размера на признатите разходи и други.

Той изрази възмущение как се е стигнало до тук да не можем да купуваме евтината енергия и мощностите в Марица Изток 2 и АЕЦ Козлодуй да седят неизползвани. По отношение на Козлодуй, Стойнев добави, че това е рисковано и опасно в дългосрочен план.

Председателят на ДКЕВР Анжела Тонева подкрепя промените, като според нея те ще дадат по-голяма свобода на регулатора да въздейства върху цените и да позволи отмяната на добавките за зелена и кафява енергия, както и за т.нар невъзстановяеми разходи.

Тя обаче посочи, че действащите в момента цени не отразяват реалните разходи, които се реализират за изкупуването на задължителните квоти от зелени и др. централи.
По думите й, за това трябва да се предвидят някакви механизми за подпомагане на дружествата в системата, които плащат за тази задължителна за изкупувана електроенергия. Припомняме, в момента около 70% електроенергията на пазара, на който са битовите потребители, е с такива договори на преференциални цени.

За разлика от очакванията, че не цялата електроенергия от топлофикациите ще бъде изкупувана, Анжела Тонева заяви, че ще бъде предвиден за тях инвестиционен прозорец. Той ще продължи до 2015 г., като топлофикациите ще могат да подобрят ефективността си, а произвежданата от тях електроенергия да се изкупува в пълен размер.

Това контрастира с предложеното от служебния министър Асен Василев, който представи план, според който ще се изкупува само наистина високоефективната електроенергия.

Зам. председателят на комисията Явор Куюмджиев изрази недоволството си от това, че има закони, които трябва да се приемат толкова бързо. Той изрази надежда в бъдеще да не се преминава толкова бързо по толкова важни текстове.

След обсъждане бяха приети разглежданите законопроекти, внесени от депутати от ДПС и БСП.
Този на ГЕРБ, чийто представители не бяха на заседанието и който предвижда членовете на ДКЕВР да се избират с мнозинство 2/3 от Народното събрание не бе приет.