Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на "Цигов чарк", Батак, обособена част от ВМТ "Орбита" ЕАД.

"Цигов чарк" включва хотел - стара и нова част с топла връзка и спортната зала; ресторант с нощен бар; спортна зала, плувен басейн; сграда павилион тенис клуб; открит спортен комплекс; пречиствателна станция; слънчеви колектори и др.

Началната тръжна цена е 2 500 000 лева, а стъпката на наддаване - 100 000 лева.

Депозитът за участие в търга е в размер на 600 000 лева.
Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да се закупи от Агенция за приватизация в стая 406 до 20 дни от обнародване на решението в Държавен вестник.

Срокът за подаване на предложения за участие в търга, както и самият търг ще се проведат в 14.00 часа на 25-я ден от обнародването на решението в Държавен вестник, в сградата на АП.