МРРБ с три варианта за териториално райониране.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Николай Нанков предложи на обществено обсъждане три варианта за териториалното районно планиране на страна.

Първият вариант предвижда в страната да има пет района от ниво 2 - Югозападен, включващ областите София-град, Софийска област, Перник, Кюстендил и Благоевград; Южен Централен, с области Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали; Югоизточен, включващ областите на Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас; Североизточен, включващ областите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен; Северозападен, включващ областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен.

Вторият вариант предвижда в страната да има 4 района от ниво 2: Югозападен, включващ областите Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник. Тракийско-Родопски район, обхващащ областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Черноморски район, в който влизат областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен. Дунавски район, включващ областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Третият вариант предвижда запазване на броя на районите - 6, но с променен обхват. В Западния район ще се включват областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и Враца. Северният централен район ще обхване областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. В границите на Североизточния район ще попадат областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище. Югоизточния район ще включва областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. Южният централен район ще обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян.

При първия вариант, по думите на Нанков, основното предимство е, че се запазват Южните райони, а основният недостатък е, че Югозападният район остава с двойно по-голямо население.
Вторият вариант лично според министъра е най-удачен и най-обективен. Това е най-балансираният район и той се доближава до най-голяма устойчивост между районите, които спадат там, коментира Николай Нанков. При третия се запазва броят на сегашните шест района, с София-град ще се обособи като самостоятелен район.

Институтът по пазарна икономика (ИПИ), с председател Десислава Николова също взе отношение по темата и предложи още един, 4-ти вариант за районно планиране на страната.

Предложението на ИПИ е броят на районите да са четири, но с променен обхват. В Западния район ще се включат областите Софийска, Кюстендил, Перник, Благоевград, Видин, Монтана и Враца; Черноморският район ще обхване областите Варна, Бургас, Добрич, Шумен и Ямбол; Североизточният район ще обхване Добрич, Шумен, Варна и Търговище; Тракийско-Родопският ще включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Аргумент на ИПИ е, че при този вариант ще има по-голямо развитие на Северозападна България.

Припомняме, в момента България е разделена на шест района от ниво 2 - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Предложението на Междуведомствената работна група с участие на експерти от различни институции е да се направят промени, като за целта се предлагат 3 варианта - с 6, 5 и 4 района. Всеки от тях има своите плюсове и минуси, предимства и недостатъци, затова предложенията ще бъдат обект на широко обществено обсъждане през следващите месеци и едва когато се чуят всички мнения, всички позиции и аргументи, ще бъде взето решение. В края на 2018 г. ще бъде избран най-добрият модел за България.

Целта на промяната е да бъдат създадени силни и жизнени райони, които да са добре географски обособени и стабилни по отношение броя на населението. Промените трябва да създадат и по-добри условия за европейско финансиране в предстоящия програмен период.