С 60 дни (до 10 април 2007 г.) се удължава срокът за сключване на договора за продажба на 100% от капитала на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД между АП и "Държавно предприятие за електричество" АД, Гърция (РРС), информират от пресцентъра на Агенцията по приватизация.

Решението е във връзка с техническата необходимост от съгласуването на отделни условия от приватизационния договор, които са от компетенциите на различни държавни ведомства и институции.