Националният статистически институт (НСИ) отчете предварителните данни за търговията на България с трети страни за януари 2017 година.

Износ:

За месец януари 2017 година от България са изнесени стоки на обща стойност 3 724.0 млн. лева, което е с 8.7% повече от износа за същия период през 2016 година.

През януари 2017 година износът на България за трети страни се е увеличил с 12.7%. Основните търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия и Македония. Износът към тези страни формира 52.7% от целия износ на страната ни към трети страни.

Най-голям ръст в износа се отбелязва в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (73.8%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (24.2%).

По предварителните данни на НСИ през 2016 година износът на България към страни от ЕС нараства с 7.2% спрямо 2015 година. Основните европейски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 63.8% от целия износ към ЕС. Най-голям ръст се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (27.8%) и "Химични вещества и продукти" (21.9%).

Внос:

През януари 2017 година в страната са внесени стоки на стойност 4 206.9 млн. лева, което прави с 21.2% повече спрямо месец януари миналата година.

Вносът на България от трети страни за месец януари се е увеличил с 30.8% в сравнение с януари 2016 година като основни партньори на страната ни са Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. Секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" бележат най-голям напредък, съответно с 89.5% и 68.8%. Според статистиката на НСИ спад за този период не се наблюдава в нито един сектор.

През 2016 година вносът на България от ЕС се е увеличил с 2.4% като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша. Спрямо 2015 година най-голям ръст във вноса се регистрира в секторите на "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (9.3%).