Компанията „Профекс Биопродукти" ООД планира да инвестира 6 млн.лв. в изграждането на модерна инсталация за преработка на зърно, чийто краен продукт ще бъде производството на биоетанол, информира Money.bg.

Модерният завод ще се намира в промишлената зона на софийското село Горна Малина, съобщиха от Българската агенция за инвестиции.

Инсталацията се очаква да преработва около 90 т. пшеница дневно, като в последствие е планирано увеличаване на производствения капацитет на завода.

Като крайни продукти на производството ще бъдат 33 хил. литра биоетанол дневно, който ще се реализа чрез влагането му в сектора на светлите горива, уточниха от агенцията.

Модерната инсталация ще осигурява също така и други крайни продукти като 30 хил. кг. храна за животни и 24 т. въглероден диоксид на ден.

Със своя инвестиционен проект „Профекс Биопродукти" планира да ангажира над 40 нови работни места и значително повече в процеса на изграждането на инсталацията.

Очаква се инсталацията за преработка на зърно да бъде пусната в експлоатация към края на тази година.

Към момента в България има стартирани проекти за близо 25 завода за производство на биогорива, като също голям брой такива чакат да бъдат проектирани и изградени в близко бъдеще.

Страната ни привлича този тип производство поради сравнително ниските разходи в земеделието и труда, както и очакваните евросубсидии и възможности за растеж в сектора. В резултат на бума на индустрията на биогорива в страната вече се забелязва ръст в цената на суровото слънчогледово масло.

Сред най-големите производители на биоетанол в страната се нарежда компанията "Евро Етил", която инвестира 10.7 млн. долара в своя завод за биоетанол в Алфатар, който започна работа в края на миналата година. От дружеството също така планират да инвестират други 20.2 млн. дол. в разширяването му.