Три нови специалности ще се изучават от тази академична година в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Бакалавърските програми са по „Приложна лингвистика", „Лингвистика и информационни технологии" и „Български и турски език".

Обучението ще е в редовна форма, а държавният прием ще бъде определен от образователното министерство.

Кандидат-студентите ще се приемат с изпит по език или специален предмет, както и с оценка от матурата.