Днес се провежда Националното външно оценяване на децата в 4 клас. Изпитът е по български език и литература и започва в 10 часа.

Продължителността на изпита е 1 учебен час, а за децата със специални потребности - 2 часа.

По български език и литература четвъртокласниците ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи.

Утре ще се проведе и външното оценяване по математика.
Другата седмица пък децата ще пишат по "Човекът и обществото" и "Човекът и природата".

По данни на Министерството на образованието и науката тази година на изпита ще се явят около 60 000 деца.

Целта на Националното външно оценяване в 4 клас е да се измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, както и да се направи мониторинг на образователния процес.