Само 77 училища, детски градини и обслужващи звена в страната няма да успеят да приключат с ремонтите до първия учебен ден на 16 септември.
Това обаче няма да попречи на започването на учебния процес, успокои просветният министър Анелия Клисарова.

Става въпрос за школа в Благоевград, Бургас, Ловеч, Плевен, Пловдив, София-град и област, Стара Загора, Хасково и Шумен. За възпитаниците им са осигурени други помещения до приключване на ремонтите.

Неприключването в срок е заради възникналите в хода на работата усложнения, което наложило и допълнителни дейности.

Боксове все по-често оръжие при ученически сбивания
Още...

От началото на годината до 9 септември се извършват 1443 основни и текущи ремонта в 184 държавни и 907 общински училища.
Проверени са всички училищни дворове и площадки за игра и спорт. Засечени са проблеми предимно с необезопасени шахти и спортни съоръжения, опасни дървета, разрушени огради, както и няколко рушащи се и необитаеми такива.
По-голямата част от проблемите са отстранени.

Записаните първокласници до края на август са 63 596, а общият брой на учениците в страната са 755 674. Броят на учителите е малко над 127 хиляди. Има известен недостиг на учители по английски език в малките населени места.

Броят на напусналите ученици през 2012/2013 е 3844. Учениците, напуснали системата поради отсъствия са 1442, по слаб успех - 62 и по социални и семейни причини - 2340. Най-много са напусналите ученици от област Сливен - 425.

За предстоящата учебна година са закрити 17 училища в страната, 3 са преобразувани, слети са 8, открито е едно ново в град Бобов дол, 3 училища са с нови имена, а едно с нов адрес.

Министър Клисарова успокои, че още към 23 август всички учебници и учебни помагала са отпечатани и доставени до всички учебни и детски заведения в страната. На 20 милиона лева коствало закупуването на учебници и учебни помагала.
Искам да успокоя родителите, че ученическата книжка ще струва 0.17 лева, а ученическата карта - 0.03 лева, подчерта още Клисарова.

От министерството са помислили и за децата на бежанците, идващи в страната ни покрай конфликта в Близкия Изток. Ще бъде осигурена сграда в столичния квартал „Враждебна", където тези деца да могат да учат.
Съдействаме с учебници и помагала, както и с осигуряваме на учители, изтъкна Клисарова.

Тя отчете, че към момента има 130 деца, които са необхванати от интеграционните центрове. 38 от тях са малолетни, нямат родители, но сами са поискали да се обучават. На 27 пък родителите им са заявили желание децата да учат.
Плановете са те да минат 6-месени курсове на български език, за да се интегрират към българските учители.

Анелия Клисарова отчете и резултатите от септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ). 3376 зрелостници са се явили на държавен зрелостен изпит по Български език и литература, 7425 са се явили на втори ДЗИ.
Резултатите по БЕЛ са малко по-добри в сравнение с миналата година, но продължават да преобладават средните и слабите оценки.
От по-масовите предмети най-малко слаби оценки има по биология и здравно образование - 19.04%, а най-много двойки има по история и цивилизация - 58.73%. най-високи са резултатите по чужд език.

Общо 3523 са слаби оценки, 40 отлични оценки, няма пълна шестица.