Общата успеваемост на БАН за миналата година е 50.4%. Това сочи годишният доклад на Академията за 2021 г., представен в Комисията по образование в парламента от главния секретар на Българската академия на науките Нели Косева и зам.-председателя Стефан Хаджитодоров.

БАН представи научните си изследвания, сред които такива за развитие на научния потенциал, подобряване на изследователската инфраструктура, засилване на инвестиционния капацитет. Националните научни проекти са "ВИХРЕН" и "Петър Берон", като те са за подпомагане на талантите и привличане на чуждестранни учени в България. По програмите са одобрени 12 проекта. БАН развива и програма, насочена към младите учени, подпомогнала е 44 постдокторанти, 8 млади учени. Два института на БАН са координатори по национална програма за научни мрежи за колективи на европейско ниво.

Увеличен е процентът на жените член-кореспонденти на Академията, за първи път в историята има и курс за обучение до 50 г.

Отпускат 20 млн. лева за по-високи заплати на учените в БАН

Отпускат 20 млн. лева за по-високи заплати на учените в БАН

Предвижда се повишаване на патентната активност на изследователите с 10%

Институтите на БАН са координатори на 23 обекта, а като най-важно се отбелязва участието в Национална пътна карта по изследователската инфраструктура за 2020-2027 г., в която има 51 инфраструктурни обекта. Отбелязано бе и участието на БАН в европейски програми.

През 2021 има 10 нови договора за стойност 4.7 млн.лв. 39% от публикациите на БАН са с най-високо Q1 категория списания.

Относно иновационната дейност, съвместните проекти с бизнеса са 12, договори с фирми - 71, за 2021 г. са привлечени 47 млн. лв.

БАН е установила и нови правила за финансиране на проекти по линия на двустранно международно сътрудничество, важни да се отбележат са "Научно осигуряване на ядрена енергетика", "Суперкомпютър", "Европейски изследователски мрежи".

МОН подпомага млади учени

МОН подпомага млади учени

Те могат да получават до 3000 лева на месец

Подготовените докторанти за миналата година са 355, новозачислени са 88, 48 на редовна доктурантура, има спад обаче спрямо данните за 2020 г.

Интересен акцент е Кариерният център към БАН, който е на изцяло онлайн обучение и развива меки умения, интелектуална собственост.

Научният състав на БАН е 2500 човека, средна възраст малко под 50 г.

Задачи за 2022 г. са развитие на Център за върхови постижения, развитие на човешки капитал, повишаване на видимостта на постиженията, разширяване на международното сътрудничество, работа с висши училища, по Плана за развитие искат иновации - по нова програма - "Хоризонт Европа".

Пеенето на високо от селата Долен и Сатовча е вписано в списъка на ЮНЕСКО

Пеенето на високо от селата Долен и Сатовча е вписано в списъка на ЮНЕСКО

Това е шестото вписване на България

В заключение БАН се похвали с вписването на български феномен в ЮНЕСКО. По предложение на Института по етнология и фолклористика с Етнографския музей уникалният български феномен "Многогласно пеене "на високо" от Долен, Сатовча, Югозападна България, е вписан в представителния списък на ЮНЕСКО за национално културно наследство.

От МОН бяха отправени критики за участие на БАН в европейски програми. Стефан Хаджитодоров поясни, че има участие в 10 европейски програми, създаване на мрежа от добри ефективни научни контакти, а институти на БАН, университети, започват контакти с партньори от чужбина да се кандидатства с тежест за финансиране по европейски програми. "Трудно е, голяма конкуренция във всички европейски страни", обясни той.

БАН иска преработка на част от новите правила за университетските преподаватели

БАН иска преработка на част от новите правила за университетските преподаватели

Българската академия на науките принципно подкрепя предложените от МОН промени