За шеста поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски" отваря вратите си за кандидат-студенти.

Днес и утре ще се проведат традиционните Дни на кандидат-студента, по време на които всички млади хора, които планират да продължат обучението си в най-авторитетното висше училище, ще могат да разгледат щандовете на 16-те факултета на Алма Матер.

Дните на кандидат-студента ще бъдат открити официално в 9.30 часа днес в централното фоайе на Софийския университет с приветствие на ректора проф. дин. Иван Илчев.

Преподаватели и студенти от Факултета по славянски филологии, Факултета по класически и нови филологии, Историческия факултет, Философския факултет, Юридическия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по педагогика, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Геолого-географския факултет, Физическия факултет, Факултета по математика и информатика, Факултет по химия и фармация, Биологическия факултет, Стопанския факултет, Богословския факултет и Медицинския факултет ще разкажат за спецификите на обучението в различните специалности и ще предложат своя съвет на младите хора.