Два предварителни изпита започнаха в 9.00 часа в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

"До Брюксел и назад" е темата, която беше изтеглена на предварителния изпит по журналистика в Софийския университет, предаде БТА.

Кандидат-студентите по журналистика избираха от десет изпитни варианта.

Контролните теми бяха „Аз съм българче, обичам нашите планини бетонни" и „Клипче от училищния коридор".

Изтеглени бяха и темите на предварителния изпит по география.

Това са „Релеф на България" и „Югозападен социално-икономически регион".

Кандидат-студентите могат да избират между една от двете теми.

Два пъти по-малко кандидати са записани за предварителния изпит по география в Софийския университет тази година .

С изпита по география се кандидатства за 13 специалности, а писменият изпит по журналистика е вход за специалностите "Връзки с обществеността", "Книгоиздаване" и "Журналистика".

Желаещите да постъпят във Факултета по журналистика и масови комуникации ще държат и устен изпит по време на редовната кандидатстудентска кампания.