Домовете за сираци и деца, лишени от родителска грижа минават от МОН към МТСП според поправки в Закона за народната просвета, които бяха гласувани на днешното заседание на парламентарната комисия по образование.

На заседанието присъства министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, който поиска изготвянето на правилник за дейността на тези домове.

Това трябва да стане чрез съгласуване между МТСП и МОН.

Според проекта домовете за деца стават от държавна в публична-общинска собственост, като в хода на дебатите бе изяснено, че държавата ще превежда средства за издръжка на тези домове на общините.

Друг въпрос, който бе разгледан на днешното заседание, бе предложението на Министерски съвет сираците да се обучават в нормални общински училища, а не както досега в училища към съответните домове.

Председателят на комисията по образование Лютви Местан предложи правилникът, уреждащ управлението на тези домове, да бъде гласуван 3 месеца след приемането на закона.