Три специалности в Пловдивския университет обявиха допълнителни изпити.

Това съобщиха от учебен отдел, цитирани от Радио Пловдив.

Оттам уточниха, че записването на кандидатите да учат в специалностите „музика" и „изобразително изкуство" започва след 11 август.

На изпитите ще се явяват пропусналите да подадат документи по време на редовната кандидат-студентска кампания.

Общо в трите специалности на Педагогическия факултет ще бъдат приети 65 бакалаври по държавна поръчка.

Желаещите ще избират от следните три специалности: „Джаз и поп изпълнителско изкуство", „Педагогика на обучението по музика" и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство".