По-висок бюджет с 12 млн. лева е нужен, за да се повишат заплатите на учените в БАН. Такива са изчисленията на председателят на Академията Стефан Воденичаров, съобщава БТА.

Бюджетът на БАН за следващата година е увеличен само с 5 млн. лева - от 73 на 78 млн. лева, а това ще покрие само разликата с увеличението на минималната работна заплата от 420 на 460 лева.

"Бих се радвал много, ако се даде глътка въздух на учените в БАН и специално на младите учени", коментира Воденичаров.

Желанието му е професор от Академията да взима 1700 лв. при положение, че в момента заплатата е 750 лв., а е неприемливо млад специалист в БАН да има заплата от 450 или 460 лв. при минимална работна заплата от 420 лв. както е в момента.

"Една хигиенистка взима с 40 лева по-малко от човек с висше образование", заяви Воденичаров. Той коментира, че хората, които взимат решения, не разбират значението на експертността на хората, които работят в БАН, и че тези експерти трябва да бъдат пазени и умножавани.

Акад. Воденичаров участва в 55-ата годишна конференция на Русенския университет, като изнесе доклад на тема "Предизвикателствата, които предстоят пред нас". 
Заради недостатъчното финансиране учени от БАН и от Селскостопанската академия ще излязат на мълчалива демонстрация в Деня на народните будители - 1 ноември.