Учителите се притесняваме повече от учениците. Това заяви пред БНР преподавателят Светлозар Георгиев, който е един от лауреатите на XX Национален конкурс "Учител на годината" и автор на няколко нови помагала с тестове за матури за 7-и и 10-и клас.

Повод за думите му е предстоящото първо задължително външно оценяване по български език и литература и по математика в 10-и клас, предвидено за края на тази учебна година. В него се включва материал от 8-и до 10-и клас. Задължителна ще е и матурата по IT за измерване на дигиталните компетентности, по желание ще е матурата по чужд език. 

Четвъртокласниците ще имат само две матури от догодина

Четвъртокласниците ще имат само две матури от догодина

Изпити за външно оценяване само по БЕЛ и Математика

Според Евгения Костадинова от МОН външното оценяване е рутинна дейност.

Според Светлозар Георгиев, ако има трудност, тя вероятно е свързана с прекалено обемния материал по литература. 

"Твърде много автори и произведения има включени в учебната програма по литература и от тук са и притесненията на колегите - доколко ще може да се преподаде този материал", каза той. Според него някои автори и текстове ще се предадат в рамките на два, три учебни часа, иначе времето няма да стигне. 

Излязоха резултатите от матурите на зрелостниците

Излязоха резултатите от матурите на зрелостниците

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

На друго мнение са експертите от МОН, за които матурите са рутинна дейност. "Това е поредното външно оценяване. Знаете, че външни оценявания в българската образователна система се провеждат вече от повече от 12 години. Това е една рутинна дейност, при която учениците трябва да демонстрират своите усвоени умения и компетентности, вече с материал, който не е поднесен от преподаващия учител, а от външна оценяваща организация", каза Евгения Костадинова, директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

Учениците, на които им предстои външно оценяване, вече са имали подобни изпити в края на 4-ти и в края на 7-и клас.

Организацията на външното оценяване ще бъде подобна на тази от "малките матури" в края на 4-ти и на 7-и клас. Изпитите ще са в училищата, където учат младежите, а квесторите ще бъдат външни.

Създадени са изцяло нови учебни програми за учениците в 10-и клас.

"Външното оценяване чрез различен тип задачи например по български език ще оценява умението на ученика да търси, извлича, обработва, използва информация от различни информационни източници. Или пък - да познава и прилага книжовно езиковите норми, или пък - да открива и редактира стилово езикови грешки", обясни Евгения Костадинова. 

1823 седмокласници се явяват на външно оценяване по чужд език

1823 седмокласници се явяват на външно оценяване по чужд език

Най-много са желаещите за английски език - 1744

Външното оценяване беше въведено с новия закон, с който гимназиалното образование се разделя на два етапа, а първите ученици по новата програма ще завършат 10-и клас през 2020-а година. На сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани моделите, по които ще се изготвят изпитите. 

61 000 седмокласници се явяват на външно оценяване по български език

61 000 седмокласници се явяват на външно оценяване по български език

В 7 часа сутринта в зала 5 на МОН ще бъде изтеглен вариантът