"ДНК - носител на наследствеността: структура, функции и биосинтеза". Тази тема се падна на кандидат-студентите по биология, които държат изпит в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

В 9 часа в 272-ра аудитория на Ректората на Софийския университет Калина Генова от Бургас изтегли темата, по която ще пишат 626 кандидати, подали заявление за явяване на изпита по биология.

Иван Йовков от Смолян изтегли вариант № 1 на тестa.

Председател на изпитната комисия е доц. Петя Христова от Биологическия факултет.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави кандидат-студентите и изрази убедеността си, че се явяват на изпита отлично подготвени и ще покажат знания на високо ниво. Тя им пожела успешна работа и наесен да бъдат студенти на 130-годишния Софийски университет.

Деканът на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков също приветства кандидатите. Той изрази увереността си, че те ще покажат всичко, което са научили, и пожела успех.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Оптометрия; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Агробиотехнологии; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

С успешно положени изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалност "Фармация".

В 9 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и конкурсният изпит за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура". Кандидат-студентите, които са подали заявление за явяване на изпита, са 16.

Конкурсният изпит се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации. Портфолиото може да бъде представено в различни варианти - аранжименти, звукозаписни проекти, рекламни клипове, ремикси и други.  Материалите се представят на стандартен звуконосител или личен лаптоп