Общо 17 Национални програми за развитие на образованието са предвидени за 2019 г., като за тях ще бъдат отпуснати близо 76 млн. лева от държавния бюджет.

Националната програма "Иновации в действие" е една от новите програми. Тя ще бъде финансирана с около 1,5 млн. лева и предвижда партньорство между училищата, в които се развиват иновации, и такива, които също възнамеряват да започнат. Програмата ще се състои от два модула, в които ще бъдат включени близо 580 училища. Ще бъде разработена и платформа, която да представя продуктите от иновацията - презентации, видеоматериали и други.

Новост е и Националната програма "Мотивирани учители", която ще даде възможност на способни учители да предадат своя опит в училища, където работата с ученици е предизвикателство. Ще се даде и възможност на специалисти да придобият допълнителна учителска квалификация по предмети, при които има дефицит на преподаватели, като физика и астрономия, математика, информационни технологии и информатика. По програмата ще може да се придобие и квалификация "Учител по чужд език", каквито също не достигат от години.

"Предвижда се да бъдат обучени 100 специалисти в тези области за придобиване на педагогическа правоспособност. 100 действащи преподаватели ще получат допълнителна квалификация за учители по математика, физика, информатика, природни науки в основното образование, информационни технологии, чужд език и религия", заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Сред новите програми е и "IT фирми в училище и учители в IT фирми". Тя предвижда да вкара сектора в училищата чрез семинари на IT фирми за ученици от 1 до 10 клас, с които да се популяризират технологиите сред децата.  Учителите пък ще могат да изкарат стаж в компаниите, да се включат в техни проекти и така да повишат познанията и квалификацията си. Бюджетът на програмата, която включва три модула, е 1 млн. лева.

Четвъртата изцяло нова програма е "Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация". Тя предвижда финансиране на транспортни разходи на деца и ученици до детски градини и училища, обмен на добри практики между учителите, работа с родителите. Ще се осигуряват учебни пособия, материали и включване на образователни медиатори за работа с родителите за съвместно възпитание.

Целта на програмата "Заедно с грижа за ученика" е плавният преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование.

Разширява се обхватът на програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", по която са планирани средства за провеждането на изнесени уроци освен в музеите, и в други културни институции - театри, галерии, както и посещения на музикални събития. С близо 2 млн. лева ще се оборудват лаборатории за експериментална работа по природни науки. През тази година ще бъдат отпуснати средства за модернизация на материалната база, специализирано оборудване и дидактически средства за терапия и рехабилитация на деца в Центровете за специална образователна подкрепа.

С 3 200 000 лева ще се увеличи и бюджетът по програмата за подготовка и за провеждане на ученическите олимпиади и състезания. В подготовката на учениците вече ще могат да се включват представители на университетите и БАН. Ще се финансира и ново национално състезание по финансова математика.