Над 5 600 седмокласници и десетокласници са подали заявления за участие в националното външно оценяване по чужд език на 14 юни. Изпитът е незадължителен, а учениците трябваше да заявят желанието си до 17 февруари, съобщава МОН.

2141 са седмокласниците, избрали да положат тест по чужд език, като 99% от тях са избрали английски език. Изпитът ще бъде на ниво А2.

3546 десетокласници ще се явят на НВО по чужд език, от които близо 1600 по английски език на ниво В1, а малко над 1000 на ниво В1.1. В случай, че учениците получат 60% и повече от максималния брой точки на изпита, постигнатото езиково ниво се записва в удостоверението им за завършен първи гимназиален етап.

На изпит по Информационни технологии са пожелали да се явят 2044 десетокласници.

Тази година се очаква да се явят над 62 000 седмокласници и над 51 000 десетокласници на изпитите от НВО по български език и литература и по математика. Изпитите са съответно на 13 и 16 юни, като началото им за седмокласниците е в 9.00 ч., а за десетокласниците в 11.00 ч.