Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил ще участва в представянето на Випуск 2006 от Аграрния университет в гр. Пловдив.

Церемонията по награждаването на абсолвентите, показали отличен успех в образователно-квалификационната степен - „Бакалавър" и „Магистър", ще се състои в Аулата на Аграрния университет.

Аграрен университет - Пловдив подготвя кадри за всички направления в системата на земеделието - агрономство, животновъдство, агроинженерство, аграрен туризъм, растителна защита, екология, аграрна икономика и растителни биотехнологии, подчертават от МЗГ.