През 2020 г. са издадени 9 285 книги с тираж 4 568 407 и 1 484 брошури с тираж 1 171 740. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Статистиката ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации.

Снимка 536493

Източник: НСИ

Източник на информацията е Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", като основните показатели са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

Снимка 536490

Източник: НСИ

Припомняме, по закон, всяко издателство трябва да предостави по две бройки от новите книги, които издава.

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2020 г. са регистрирани 8 173 книги и 1 374 брошури, или 88.7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

Снимка 536492

Източник: НСИ

В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 253 (13.2%), а средният тираж намалява от 802 на 533, или с 33.5%.

По тематични области според признака "предназначение на литературата" разпределението на изданията по раздели през 2020 г. е следното:

  • научна литература - 3 342 заглавия с тираж 503 хиляди;
  • художествена литература за възрастни - 3 099 заглавия с тираж 1 103 хиляди;
  • популярна литература - 1 639 заглавия с тираж 788 хиляди;
  • учебна литература - 1 259 заглавия с тираж 2 168 хиляди;
  • литература за деца и юноши - 1 075 заглавия с тираж 1 064 хил., от които 683 заглавия детска художествена литература с тираж 565 хиляди;
  • други - 355 заглавия с тираж 115 хиляди.

През 2020 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 8 423, или 78.2% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 346 с тираж 1 548 хил., като от тях почти половината са преведени от английски език (48.2%), следват преведените от руски - 10.4%, френски - 8.7%, и немски - 6.6%. 

Снимка 536495

Източник: НСИ