Европейски стипендии през зимния семестър на академичната 2016/2017 г. ще получават над 10 000 студенти от всички висши училища. Това съобщават от Министерството на образованието и науката. Средствата са в размер на 6 млн. лева. Те се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

За много добър успех финансово ще бъдат подкрепени 7897 студенти от приоритетни професионални направления. В продължение на 5 месеца те ще получават по 120 лева.

От МОН уточняват, че със стипендиите се цели да се стимулира обучението на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит. 5,39 е средният успех на студентите, които са одобрени за този вид европейска стипендия.

Няколко са специалностите с най-много класирани кандидати за успех през този семестър. На първо място с 230 студенти е "Предучилищна и начална училищна педагогика". На второ място се нарежда "Компютърни системи и технологии" с 223 студенти. След това са , "Ветеринарна медицина" - 205, "Архитектура" - 199 и "Начална училищна педагогика с чужд език" - 168.

Еднократно по 200 лева ще получат още 2793 студенти. Те ще бъдат стимулирани заради специални постижения като участие в научни, изследователски или практически разработки.

От просветното ведомство уточняват, че един студент може да кандидатства и да получи до три стипендии от този вид. С тях се цели студентите да се стимулират да развиват практическия и творчески потенциал извън задължителните изисквания по учебен план. Средният успех на студентите със стипендии за специални постижения е 5,56.

Най-многобройни сред отличените със стипендии за специални постижения са бъдещите медици - 452, юристи - 407, медицински сестри - 142, финансисти - 91, архитекти - 87, уточнява МОН.

В съобщението до медиите се уточнява още, че европейските стипендии са част от проект "Студентски стипендии - фаза 1". Той се изпълнява от Министерството на образованието и науката по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

Чрез тези стипендии се допълват и подобряват възможностите за стимулиране на студентите със средства от държавния бюджет. С парите от ЕС могат да се отпускат стипендии и награди и на студентите в частни висши училища.

Студентите могат да кандидатстват на интернет страницата на проекта. Там е обявено и класирането за зимния семестър на учебната 2016/2017 година.

През април се очаква да започне следващата кампания за кандидатстване по проекта. Това ще се случи след началото на втория семестър на тази академична година.